PályázatAlapítványunk sikerrel pályázott a Nemzeti Tehetség Programban. „A fogyatékkal élő tanulók integrált környezetében megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válásának támogatása” témában pályáztunk,
„A zene az kell…” című programunkkal. A 300000,- Ft - os támogatásnak köszönhetően 15 tanuló vehet részt koncerteken, éttermi étkezésen, a Győri Balett és a Nemzeti Színház előadásain, zeneterápián, néprajzi és drámapedagógiai foglalkozásokon.
A program oktatói: Csányi Andrea, Bolla Valéria, Faggyas László, Sípos Bea, Bedecs Ilona, Leitgéb Máté, Iványi Katalin, Erdő-Schaffer Rita.
A program megvalósításának tapasztalatai:


A programsorozat 2015. február 3-tól június 10-ig tartott. Eltekintve az időbeni változásoktól, a tervezett programot elképzeléseink szerint meg tudtuk valósítani, minden elemét sikerült realizálni. Központi, mindent átfogó témája a zene volt, ezen keresztül kovácsoltuk össze a különböző művészeti ágakat: tánc, színház, dráma, irodalom, képzőművészet, néprajz. Mindezt a tanulók személyiségfejlesztésének szolgálatába állítottuk, ötvözve az elfogadott közösségi magatartás kialakításával, fejlesztésével. A pályázat során olyan programokat terveztünk, melyek azon túl, hogy kapcsolódtak helyi tantervünkhöz, tanulóink rekreációját is szolgálták. Minden egyes tervezett program, koncert, előadás, foglalkozás emocionális és intellektuális élményt adott a résztvevőknek, ugyanakkor tudatosan létrehozott tanulási helyzetet is jelentett. A csoportos tevékenység a kompetencia élményét nyújtotta, a tapasztalatokat feldolgozva pedig új ismeretek elsajátítását tette lehetővé diákjaink számára. A közös programok alatt olyan nehezen tanítható képességeket, készségeket gyakorolhattunk, mint az együttműködés, empátia, bizalom, önbizalom, alkalmazkodás. A színház és a balett előadásai által tanítványaink katarzist éltek át, a zeneterápiás és a drámapedagógiai foglalkozásokon a látott előadásokat társakkal együttműködően, alkalmazkodva, aktív módon feldolgozva fejlődtek szociális képességeik, emberismeretük, önismeretük, erősödött önbizalmuk. A Városi Művészeti Múzeum állandó kiállításának megtekintése után komplex foglalkozáson vettek részt a tanulók, a megvalósult programok, élmények megjelentek munkáikban is. A hangszerbemutató népdalénekléssel társult, megtanultuk többek között a „Madárka, madárka…” c. népdalt is, tanulóink hangolt csengettyűkkel működtek közre a közös előadásban, mely olyan jól sikerült, hogy az iskola végzős diákjainak ballagásán is előadtuk. A néprajzi foglalkozást a felpéci tájházban tartottuk, ahol szakszerű vezetésen vettünk részt, kiállítást láthattunk a környék életének emlékeiről, kipróbáltuk a pogácsasütést, kézműveskedtünk.
Győr, 2015. jún. 15. Csányi Andrea koordinátor


Munkanapló

"A zene az kell…"programsorozat haladási naplója

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény tanulói részére integráló tehetséggondozó program megvalósítását tűztük ki, melynek középpontjában a zene áll, s alkalmanként más-más művészeti ágak, terápiás foglalkozások segítik a gyermekek képességeinek kibontakozását, önismeretét, önbizalmát. A tanulókkal foglalkozó, a programba bekapcsolódó szakemberek tehetségsegítővé válása várhatóan a foglalkozássorozat nagyszerű hozadéka lesz.


1. Febr. 3. Koncert. (Szakember: F. Sipos Bea) Győr város Sziget Kék Klubjában regisztráció után részt vettünk egy zenés-verses programon. Az integráló helyszínen lehetőségünk volt gyermekekkel való találkozásra, ismerkedésre, közös játékra. Cél: szókincs, szövegértés fejlődése. (látható a mellékelt vidóban)
2. Febr. 6. Hangraforgó együttes koncertje, éttermi étkezés. (Szakember: Faggyas László, F. Sipos Bea) Második koncertlátogatásunkat éttermi étkezéssel egybekötve valósítottuk meg. Iskolán kívüli helyszínen a viselkedési normák gyakorlására volt lehetőség, kulturált körülmények között beszéltük meg a koncertélményt. Cél: zenei befogadóérzék és szociális képességek fejlődése.

3. Febr. 19. Kokas foglalkozás. (Szakember: Csányi Andrea) A Városi Művészeti Múzeum állandó kiállításának megtekintése után élményfeldolgozás céljából szerveztük a Kokas-foglalkozást. Közös éneklés, tánc, dobolás volt a program. Cél: Pozitív énkép, harmonikus mozgáskultúra, esztétikai érzék fejlődése.
4. Febr. 24. Zeneterápia.(Szakember: Csányi Andrea) Intézményünk zeneterápiás termében a hangszereket kipróbáltuk, különböző módon való megszólaltatással próbálkoztunk. Cél: élmények szintetizálása, figyelem, emlékezet fejlődése.
5. Márc. 6. Hangraforgó együttes koncertje, éttermi étkezés. (Szakember: Faggyas László, F. Sipos Bea) Zenés irodalmi barangolás a hazáról. A febr. 6-i programhoz hasonlóan a koncertlátogatás után élményeink megbeszélése integráló helyszínen, étteremben zajlott.
Cél: hazaszeretet, zenei befogadóérzék és szociális képességek fejlődése. (látható a mellékelt vidóban)
6. Márc. 19. Interaktív hangszerbemutató, népdaltanulás. Meghívott szakemberünk (Lázár Attiláné) népzenész volt. Citera, népi hegedű, brácsa, népi furulyák hangjával ismerkedtünk, hangszeres kísérettel énekeltünk. Cél: a szülőföld szeretete, nemzeti identitás erősítése.

7. Máj. 5. Koncert a Zsinagógában. A csoportos koncertlátogatáson a zeneművészeti főiskolások muzsikáltak nekünk. Mozart fuvolára írt versenyművét és fagott kvartettet hallgattunk. A kamarazenei koncerten a csendes zenefigyelmet gyakoroltuk. Cél: zenei befogadóérzék és szociális képességek fejlődése.8. Máj. 21. Tájházi látogatás, Felpéc. Emlékekből él az ember… néprajzi foglalkozás. Géber József néprajzkutató mutatta be a tájház emlékeit, pogácsát sütöttünk, kézműveskedtünk. Cél: figyelem, emlékezet, érdeklődés, manuális készségek fejlődése.9. Máj. 26. Drámapedagógiai foglalkozás. Meghívott szakemberünk Erdő-Schaffer Rita, drámapedagógus volt. A foglalkozáson különféle élethelyzetek kerültek elő: iskola befejezése, munka világa, barátságok, szerelem, család. Cél: problémamegoldó képesség, koncentráló képesség fejlődése, magabiztosabbá válás.


10. Jún. 1. Győri Balett. A balettiskolások vizsgaelőadását tekintettük meg. Betekintést nyertünk abba, hogyan fejezünk ki tánccal érzelmeket, eseményeket, folyamatokat. Cél: önkifejezés. Integráló környezetben megvalósuló programként a társadalmi érintkezési szabályok gyakorlására is lehetőség adódott.

11. Jún. 3. Teadélután. Népi gyermekjátékok, táncház, vetélkedő. Meghívott szakemberünk Lázár Attiláné volt. A vetélkedőn a programsorozaton szerzett ismeretek, kompetenciák kerültek előtérbe (dalok, versek, előadások, tánc, hangszerek, képek, gasztronómia, népi élet eseményei). A program táncházzal zárul. Cél: emberismeret, önismeret, figyelem, kommunikáció, kapcsolatfelvétel képességének fejlődése.


12. Jún. 10. Édes Anna, Győri Nemzeti Színház előadásának megtekintése.
Csoportos színházlátogatáson vettünk részt, az integráló környezetben a társadalmi érintkezési szabályok gyakorlására adódott lehetőség. Cél: kommunikációs csatornák bővülése, katarzis átélése.
A program zárásakor minden résztvevő ajándék CD-t és DVD-t kapott az elhangzó zenei anyagokkal, az élménybeszámoló filmmel, fényképekkel.

Csányi Andrea koordinátor

További képek és videó a programból: