Mi a Tehetségpont?

Olyan nyílt intézmény, mely a tehetséges fiatalokért tenni akar, mely saját térségében, régiójában minden hozzá forduló fiatalt informál és segít tehetsége területén. Feladata a tehetségek felfedezése, gondozása, segítése a pályaorientációban, akár külső szakemberek alkalomszerű, vagy rendszeres bevonásával is.
Célja, hogy intézményi, helyi, térségi, regionális tehetséggondozó tevékenységet kezdeményezzen, ill. támogasson. A Tehetségpontok egymással kapcsolatban állnak, eljuttatják a tehetséggondozással kapcsolatos új információkat a Tehetségpontok országos hálózatába, folyamatos intézményi fejlődésen munkálkodnak, bővítik emberi és anyagi forrásaikat.


Mi teszi intézményünket alkalmassá Tehetségpont alakítására?

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Kollégium, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (rövidített neve Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény) Győr- Moson-Sopron megye egész területéről fogad értelmileg akadályozott gyermekeket, 1977 óta látja el oktatásukat, nevelésüket.

A ránk bízott gyermekeknek nem a fogyatékosságát hangsúlyozzuk, hanem az adott értelmi képességeknek maximális kihasználására és továbbfejlesztésére törekszünk.

Intézményünk alapvető küldetése, hogy a bekerülő értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok számára egyéni szükségleteiknek, személyiségállapotuknak, valamint mentális képességeiknek megfelelő nevelést, oktatást és fejlesztést biztosítsunk a mindenkori leghatékonyabb terápiák módszertanával.

A sérült gyermeket, mint teljes személyiséget tekintjük, megkeressük azon képességeit, amelyekben erős, és amelyekben képes a legmagasabb szintű kibontakozásra, ezzel elismerve, hogy vannak olyan képességek, amelyekben az értelmileg akadályozott gyermek is tehetséges lehet.

Intézményünkben képzett és tapasztalt szakembereink révén olyan változatos tehetségazonosító és tehetséggondozó szabadidős programokat, szakköröket, terápiákat biztosítunk tanulóink számára, melyek lehetővé teszik, hogy fiataljaink megtalálják a számukra legnagyobb örömet nyújtó, sikerélmény lehetőségét biztosító tevékenységi formát.

Kulturális fesztiválokon, seregszemléken, sportversenyeken elért regionális és országos eredményeink és elismertségünk jelzik a tehetségek kiválasztásának és gondozásának érdekében végzett munkánk hatékonyságát.

Jó gyakorlatainkon túl elméleti felkészültségünket jelzi, hogy több konferenciát, szakmai napot szerveztünk már, melyeken módszertanilag jól felkészült gyógypedagógusaink megosztották tapasztalataikat az érdeklődőkkel, ill. külső szakmai szervezetek, egyesületek, intézmények meghívásának is szívesen tettünk eleget, hogy beszámoljunk eredményeinkről.


Tehetséggondozó szakköreink:

Sportszakkör:

Intézményünkben rendkívül aktív sportélet folyik, tanulóink többféle szakkörből választhatnak: atlétika, kézilabda, labdarúgás, úszás, terápiás lovaglás, zsinórlabda.
2006 óta országos zsinórlabda bajnokságok verhetetlen győztesei vagyunk, de szép eredményeink vannak úszásban, kézilabdában, labdarúgásban is.
2003-ban alakult saját Esély SE-nk célja, hogy lehetőséget biztosítson tanulóinknak a sportolási tevékenységre, a rendszeres testedzésre, a szabadidő hasznos eltöltésére, az egészséges életmódra való szocializálódásra.

Zenei szakkör:

A tanulók zenés tevékenysége többféle módon valósul meg, minden életkorban van lehetőség bekapcsolódásra. Zenés óvoda, egyéni és csoportos zenés terápia, csengettyű zenekar, kreatív zenei műhely ad lehetőséget a zenei tehetség kibontakoztatására és gondozására, de a nevelési és oktatási folyamatot is jól kiegészíti, segíti a szakkör munkája.
Fesztiválok, Ki mit tud?-ok, seregszemlék, konferenciák műsorainak aktív résztvevői, eredményes szereplői vagyunk.

Drámaszakkör:

A színjátszás, szavalás, mozgásszínház, tánc területén fejti ki munkáját drámaszakkörünk, a személyiségfejlesztésben tagadhatatlan jelentősége. Területi és regionális versenyeken, szemléken, különböző városi rendezvényeken, konferenciákon mindig kiemelkedő teljesítményt nyújt modern táncszínházi csoportunk, gyakran kapunk külső felkéréseket szereplésekre.

Rajzszakkör:

A heti rendszerességgel működő szakkörön igényes alkotások születnek, melyek nem csak intézményünk falának díszei, hanem városi, területi, regionális és országos rajzversenyek díjnyertes alkotásai is egyben. Tanulóink különböző képzőművészeti technikákat próbálnak ki, melyekkel kreativitásukról, különleges látásmódjukról tesznek tanúságot.


Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést kapott.
A szöveges értékelés megtekinthető, letölthető itt: