Iskolánk rövid története

A Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthon 1977. március 7-én nyílt meg Győrött, a Gőcze Géza u. 2. szám alatt, 3 óvodai, 4 iskolai csoportban 53 tanulóval. Szeptemberre ez a szám már 167 főre bővült. Jelenleg 179 gyermekkel és fiatallal foglalkozunk.

A nevelő-oktató munkát osztályvezető-nevelőtanári beosztással kezdtük, majd ezt felváltotta a tantárgycsoportos szerkezetű rend.

1985-ben indítottuk a 8. csoportot befejezettek részére a Munkára felkészítő tagozatot, mely napjainkban Készségfejlesztő Speciális Szakiskola néven működik. A szűkös körülmények ellenére komoly munka folyik kosárfonás, szőnyegszövés, és kismesterségek szakon.

Intézményünk nyitott és gyermekközpontú volt egész eddigi működése során, 1977-től Herbergerné Hegedűs Piroska vezetése alatt éppúgy, mint a továbbiakban, 1993-tól napjainkig, Borsfai László igazgatói tevékenysége idején is.

Pedagógusaink, asszisztenseink, felügyelőink magas szintű szakmai felkészültséget az elmúlt negyed század eredményei igazolják.

Munkánkkal, eredményeinkkel méltón képviseljük az 1991. októberében felvett Bárczi Gusztáv nevet.